Встреча консорциума проекта KAZDUAL

Встреча консорциума проекта KAZDUAL

7 октября 2021 года состоялась отчетная встреча участников консорциума проекта «Внедрение дуальной системы/KAZDUAL». Национальный координатор проекта Баян Сапаргалиева представила отчет о проделанной работе по рабочему пакету №1, а также были обсуждены вопросы текущего статуса проекта, предстоящие мероприятия по рабочим пакетам и другая деятельность в рамках проекта.

KAZDUAL жобасының консорциумының отырысы

2021 жылы 7 қазанда «Дуалды жүйені енгізу / KAZDUAL» жобасының консорциумына қатысушылардың есеп беру кездесуі өтті. Жобаның ұлттық үйлестірушісі Баян Сапарғалиева No1 жұмыс пакеті бойынша атқарылған жұмыстар туралы есепті ұсынды, сонымен қатар жобаның ағымдағы жағдайы, жұмыс пакеттері бойынша алдағы уақыттағы іс -шаралар және жоба шеңберіндегі басқа да іс -шаралар талқыланды.

VIRTUAL KAZDUAL CONSORTIUM MEETING

On October 7, 2021, took place a reporting meeting of the participants of the project «Implementation of the dual system / KAZDUAL». National coordinator of the project Bayan Sapargalieva presented a report on the done work of the package No. 1, also were discusssed issues of the current state of the project, upcoming activities on work packages and other activities within the project.

Добавить комментарий