В рамках профориентационной работы были посещены 3 школы Абайского района, а так же школы в селах Саржал, Тоқтамыс, Би ата, Көкбай, Құндызды, Қасқабұлақ.

В рамках профориентационной работы были посещены 3 школы Абайского района, а так же школы в селах Саржал, Тоқтамыс, Би ата, Көкбай, Құндызды, Қасқабұлақ.

С целью профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также выработки у школьников сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда профориентаторами Серікбаевой Т.О, Темировым Н.О была проведена профориентационная работа. Посетили три СОШ  Абайского района, а также посетили школы в близлежащих селах Саржал, Тоқтамыс, Би ата, Көкбай, Құндызды, Қасқабұлақ. Всего было охвачено 313 учеников, из них изъявили желание поступить в наш колледж 36 человек.

Оқу профилін және болашақ кәсіби қызмет саласын таңдау барысында талапкерлерге кәсіптік бағдар беру, сондай – ақ таңдау еркіндігі жағдайында мектеп оқушыларында еңбекке деген саналы қатынасты, кәсіби өзін – өзі анықтауды дамыту, олардың қабілеттеріне сәйкес және еңбек нарығының талаптарын ескере отырып Серікбаева Т.О, Темиров Н.О кәсіптік бағдар беру жұмыстарын жүргізді. Абай ауданының үш жалпы білім беретін орта мектебінде және жақын орналасқан Саржал, Тоқтамыс, Би ата, Көкбай, Құндызды, Қасқабұлақ ауылдарының мектептерінде болды. Барлығы 313 оқушы қамтылды, оның 36- сы біздің колледжге түсуге ниет білдірді.

Добавить комментарий