В колледже прошли курсы по Мехатронике

В колледже прошли курсы по Мехатронике

Колледжде мехатроника бойынша курстар өтті

19-29 қаңтар аралығында Семей қаласындағы Электротехникалық колледж базасында Мехатроника жабдығы бойынша курстар өтті. Жабдықтар мен курстар «Жас Маман» жобасы бойынша келесі лоттар бойынша іске асырылды::

* Сатып алу-TIA Portal ортасында бағдарламаланатын дисплейі бар дискретті және аналогтық кеңейту модульдері, 220/24 в қоректендіру блогы бар бағдарламаланатын логикалық контроллер (техникалық ерекшелікке сәйкес)

* «1013000 Механикалық өңдеу, өлшеу – бақылау құралдары  және өндірістегі автоматика» мамандығы бойынша зертханалық-оқу кешенін сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)

Курсты аяқтағаннан кейін біздің жігіттер өздерінің өндірістік желісін құрды.


В колледже прошли курсы по Мехатронике

С 19 по 29 января на базе Электротехнического колледжа г. Семей прошли курсы по оборудованию Мехатроники. Оборудование и курсы были реализованы по проекту «Жас Маман» по следующим лотам:

• Приобретение — Программируемый логический контроллер с модулями дискретного и аналогового расширения, блоком питания 220/24 В, с дисплеем, программируемый в среде TIA Portal (согласно технической спецификации)

• Приобретение Лабораторно – учебный комплекс по специальности «1013000 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности» (согласно технической спецификации)

По прохождению курса наши ребята создали собственную производственную линию.

Добавить комментарий