Повышение квалификации на производстве

Повышение квалификации на производстве

Өндірістегі біліктілікті арттыру

2021 жылғы 25 қаңтар мен 5 ақпан аралығында өндірістік оқыту шеберлері Э.М. Балтанов, А. Е. Ұзақов «ҚТЖ «ҰК»АҚ филиалының Семей электрмен жабдықтау қашықтығының өндірістік алаңдарында оқыды.

Оқыту қазіргі заманғы техника мен өндіріс технологиясының шеберлерін практикалық зерттеу мақсатында жүргізілді, олардың кәсіби шеберлігін жетілдіруге, біліктілігін арттыруға және тәжірибе алмасуға бағытталған.

«Электрмен жабдықтау», «Дәнекерлеу ісі» бөлімдері бойынша тағылымдама бағдарламасы қосымша кәсіби құзыреттер алуға және жоғары кәсіби деңгейде практикалық сабақтар өткізуге мүмкіндік береді.

Соңында қатысушыларға тағылымдамадан өткені туралы куәлік берілді.


Повышение квалификации на производстве

С 25 января по 5 февраля 2021 года мастера производственного обучения Балтанов Э.М., Ұзақов А.Е. обучались на производственных площадках Cемипалатинской дистанции электроснабжения филиала АО «НК «КТЖ»».

Обучение проводилось с целью практического изучения мастерами современной техники и технологии производства, направлено на совершенствование их профессионального мастерства, повышение квалификации и обмен опытом.

Программа стажировки по разделам «Электроснабжение», «Сварочное дело» дает возможность приобрести дополнительные профессиональные компетенции и проводить практические занятия на высоком профессиональном уровне.

По окончанию участникам были выданы удостоверения  о прохождении стажировки.

Добавить комментарий