№п/пНаименование специальностей и квалификаций (каз)Наименование специальностей и квалификаций (рус)
 106120100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) 3W06120101 Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы06120100        Вычислительная техника и информационные сети (по видам)         3W06120101  Оператор компьютерного аппаратного обеспечения
 206120200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері 4S06120202 Ақпараттық қауіпсіздік технигі  06120200        Системы информационной безопасности            4S06120202   Техник информационной безопасности
 306130100 Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша) 4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы06130100        Программное обеспечение (по видам)    4S06130103   Разработчик программного обеспечения
 407130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша) 3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша) 4S07130103 Техник-электрик07130100        Электрооборудование (по видам и отраслям)  3W07130102  Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и отраслям) 4S07130103   Техник-электрик
 507130200 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) 3W07130201 Электр монтаждаушы (салалар бойынша) 4S07130202 Техник-электрик07130200        Электроснабжение (по отраслям)     3W07130201  Электромонтажник (по отраслям) 4S07130202   Техник-электрик
 607130700 Электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану (түрлері және салалары бойынша) 3W07130701 Электр жабдықтарын монтаждаушы 4S07130704 Техник-электромеханик07130700        Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)  3W07130701  Монтажник электрооборудования          4S07130704   Техник-электромеханик
 707140100 Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару  (бейін бойынша) 3W07140101 Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарь 4S07140102   Техник-электромеханик07140100        Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)           3W07140101  Слесарь по обслуживанию и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики 4S07140102   Техник-электромеханик
 807140500 Сандық техника (түрлері бойынша) 3W07140501 Сандық техниканы монтаждаушы-жөндеуші07140500        Цифровая техника (по видам)           3W07140501  Монтажник-наладчик цифровой техники
 907150500 Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 3W07150501 Электргазымен дәнекерлеуші 4S07150502 Техник-механик07150500        Сварочное дело (по видам)            3W07150501  Электрогазосварщик 4S07150502   Техник-механик
 1007151100  Машиналар  мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша) 3W07151101 Жабдықты баптаушы 4S07151102   Техник-механик07151100        Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности) 3W07151101  Наладчик оборудования 4S07151102   Техник-механик
 1107160500 Темір жолдың жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету 3W07160501 Локомотив машинисының көмекшісі (түрлері бойынша)07160500        Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвижного состава железных дорог 3W07160501  Помощник машиниста локомотива (по видам)
 1207321100 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелерін монтаждау және пайдалану 3W07321101  Слесарь-сантехник 3W07321102 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерінің инженерлік жүйелеріне қызмет көрсету шебері 4S07321103 Инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану технигі  07321100        Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам)   3W07321101  Слесарь-сантехник 3W07321102  Мастер по обслуживанию инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 4S07321103   Техник по монтажу и эксплуатации инженерных систем
 1310410200 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 3W10410201 4-ші және 5-ші кластардың темір жолстансасының кезекшісі 4S10410205 Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі10410200 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте   3W10410201 Дежурный по железнодорожной станции 4-го и 5-го классов 4S10410205   Техник организатор перевозок