Адалдық сағаты: «туралықты  тұғыр еткен төле би»

Адалдық сағаты: «туралықты тұғыр еткен төле би»

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің кезекті «Адалдық сағаты» қазақ халқының шешендік өнеріне, ел бірлігін нығайтуға орасан үлес қосқан ойшыл, дана, туралығын айтар шешен Төле би бабамыздың жас ұрпаққа өнеге болар ғибратты ғұмыры мен өсиеттеріне, даналығы мен жеке қасиеттеріне арналды.

«Туралықты тұғыр еткен Төле би» тақырыбындағы онлайн-бейнедәріс барысында жастар Төле бидің осынша тарихи биік тұлға дәрежесіне жетуіне себеп болған тұлғалық қасиеттерімен танысты.

Соның негізгілері: ел мұратына деген кіршіксіз адалдық, билік айтардағы қара қылды қақ жарған әділдігі, ақиқатты ту етіп көтеруі. 

Төле бидің өмірлік ұстанымындай болған «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген сөзі адалдық пен парасаттылықтың, әділдік пен туралықтың биік өлшемі. Нақты осы қасиеттері бүгінгі өскелең жас ұрпақ үшін – таптырмас өнеге. 

Төле бидің өмірі дүниеге жаңа қадам басқан жастардан бастап, ересек тұлғаларға дейін рухани ұстаным бола алады.

Заманын болжай білген Төле би «Алдыңа келсе бітпес дау, әділін айтып қорғаңыз» деп әділдікті ең басты құндылық ретінде ұстанады.

Сондықтан да бабамыздың әрбір сөзі тәрбиелік мәні зор адамгершіліктің алтын қоймасы іспеттес.

Төле би әр істе ұятты ұмытпауға шақырады. Жаман қасиеттерден алшақ болуға, еңбексүйгіштікке үндейді: «Жас адамға басты кесір – еріншектік, ортаншы кесір – ұйқышылдық, кенже кесір – тілазарлық» деп жағымсыз қасиеттерден сақтандырады.

Төле би бабамыздың ізгі әрекеттері мен биік болмысы, даналығы мен тапқырлығы, қара қылды қақ жарып айтар туралығы, әділ шешімі мен билік кесімдері елге қызмет етемін деген әрбір азаматқа үлгі болуы тиіс.

Дана бидің ұрпағына аманат еткен асыл сөздері нағыз ақиқат пен парасаттылықтың ұшқыны ретінде «Мәңгілік ел» идеясымен ұштасып жатқандай. 

Естеріңізге сала кетсек, Агенттікпен жастар арасында парасаттылық пен патриоттық сезімді нығайту мақсатында, әр апта сайын атақты тұлғалар мен Қазақстанның жас көшбасшыларының еңбегі мен өмір жолына негізделген онлайн «Адалдық сағаттары» өткізілуде.


Час добропорядочности: «толе би – Основоположник честности и справедливости»

Очередной «Час добропорядочности» Агентства по противодействию коррупции посвящен поучительной жизни и заповедям, мудрости 
и личным качествам великого Толе би, мыслителя внесшего большой вклад в ораторское искусство казахского народа, укрепившего единство страны.

В ходе онлайн-видеоурока на тему «Толе би – основоположник честности и справедливости» молодежь ознакомилась множеством личных качеств, которые помогли Толе би достичь столь высокого исторического уровня. 

Основные из них: безупречная верность идеалам страны, справедливость во власти, правда во всем. 

Жизненный принцип Толе би: «У справедливого судьи нет родственников, у несправедливого – нет совести» – это высокая мера честности, добропорядочности и справедливости. Эти качества являются незаменимым примером и для нынешнего молодого поколения. 

Поучительный жизненный путь Толе би – духовное начало как для молодежи, так и для взрослых.

«Если перед тобой нескончаемый спор – защищай, говоря 
о справедливости»
 – утверждал Толе би.

Каждое его слово – золотой кладезь нравственности, имеющий большую воспитательную ценность.

Он призывает не забывать о стыде, избегать плохих качеств, быть трудолюбивым: «Главный враг молодежи – лень, средний –  сон, а наименьший –  непослушание».

Благородные поступки и возвышенный характер, мудрость 
и изобретательность нашего предка Толе би, его справедливые решения должны быть примером для каждого гражданина, желающего служить стране.       

Его мудрые слова – гуманность, широта души, духовность, патриотический дух, сохранение единства нашей великой страны шагнула в идею «Мәңгілік ел».

Напомним, Агентством на еженедельной основе проводятся онлайн «Часы добропорядочности», основанные на трудах и жизненных историях великих личностей и молодых лидеров современного Казахстана, 
с целью привить молодому поколению принципы добропорядочности 
и патриотичности.

Добавить комментарий